INAINTE DE A UTILIZA SITE-UL www.macon.ro , VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE ACESTE PRECIZARI. ELE REGLEMENTEAZA UTILIZAREA DE CATRE DUMNEAVOASTRA A SITE-ULUI SI A TUTUROR MATERIALELOR INFORMATIVE DIN ACESTA.

1         Domeniul de aplicare

1. Prezentul site care se accesează la adresa web www.macon.ro prezintă o parte din produsele și serviciile companiei Xella RO.

1.1     Toate utilizările website-urilor oferite de Xella International GmbH şi/sau de alte companii asociate acesteia („Xella”)(denumit în continuare “Website-ul Xella”) sunt permise numai pe baza prezentelor condiţii. Aceste condiţii generale pot fi suplimentate, modificate sau înlocuite în cazuri individuale prin alte condiţii, de exemplu pentru achiziţia de bunuri şi/sau servicii. Imediat ce un utilizator se loghează pe website sau, în cazul în care nu este necesară o logare separată şi utilizatorul accesează website-ul corespunzător al Xella, utilizatorul sus-menţionat recunoaşte valabilitatea prezentelor condiţii de utilizare, în versiunea cea mai recentă. 
1.2     În cazul în care pe perioada utilizării website-ului Xella, utilizatorul acţionează în numele unei companii, de exemplu pentru exercitarea unei activităţi comerciale sau ale unei profesii liberale, sau pentru un organism public, se va aplica art. 312e paragraf 1 pag.1 Nr. 1-3 din Codul Civil German.
1.3     În cazul unor oferte web destinate unei companii sau unui organism public, compania sau organismul public respectiv este reprezentat de utilizator, care îşi asumă răspunderea pentru acţiunile şi cunoştinţele sale.

2         Servicii

2. Prin utilizarea acestui site, sunteti de acord cu termenii si conditiile de utilizare ale acestuia, detaliate in 2.1     Xella oferă anumite informaţii şi programe software, după caz, în plus faţă de documentaţie, pentru a fi accesate sau descărcate de pe website-ul Xella.
2.2     Xella îşi păstrează toate drepturile de a întrerupe parţial sau în totalitate punerea la dispoziţie a website-ului Xella. Având în vedere proprietăţile sistemelor de computere şi internet, Xella nu îşi poate asuma nicio răspundere pentru disponibilitatea neîntreruptă a website-ului Xella.

3         Înregistrarea, parola

3.1     Anumite pagini de pe website-ul Xella pot fi protejate prin parolă. Accesul la aceste pagini este disponibil numai utilizatorilor înregistraţi, în interesul securităţii desfăşurării activităţii. Utilizatorii nu au dreptul să solicite înregistrarea de către Xella.  În mod special, Xella îşi rezervă dreptul de a solicita înregistrare pentru unele website-uri care anterior beneficiau de acces liber. Xella va avea dreptul, în orice moment, să revoce autorizaţia de acces prin blocarea datelor de acces, fără nicio obligaţie de a specifica motivele unei asemenea acţiuni, în special în cazul în care :
– utilizatorul furnizează date de înregistrare eronate;
– utilizatorul a încălcat prezentele condiţii sau a fost neglijent în utilizarea datelor sale de acces; 
– utilizatorul a încălcat legislaţia în vigoare pentru accesul la website-ul Xella, sau pentru utilizarea acestuia;
– utilizatorul nu a utilizat website-ul Xella pentru o perioadă mai lungă de timp.
3.2     În cazul în care este necesară înregistrarea, utilizatorii vor sunt obligaţi să furnizeze date corecte la înregistrare şi să anunţe Xella imediat cu privire la orice schimbări ulterioare (când aceste date sunt furnizate online). Utilizatorii sunt obligaţi să ia măsuri privind primirea e-mailurile transmise către adresele de e-mail specificate de aceştia.
3.3     După finalizarea înregistrării, utilizatorul va primi un nume de utilizator şi o parolă ) denumite în continuare „datele utilizatorului”) La prima accesare, utilizatorul va fi obligat să schimbe parola primită, cu o parolă cunoscută numai acestuia. Datele utilizatorului îi permit acestuia să vizioneze, să-şi modifice propriile date sau, după caz, să revoce sau să completeze orice consimţământ dat privind procesarea datelor.
3.4     Utilizatorii vor fi obligaţi să se asigure că datele utilizatorului nu sunt divulgate terţilor şi vor fi răspunzători pentru orice comenzi sau alte acţiuni efectuate în legătură cu aceste date ale utilizatorului. Este necesară delogarea din zona protejată cu parolă, după fiecare utilizare.În cazul în care utilizatorul află că un terţ utilizează datele sale fără autorizaţie, utilizatorul va fi obligat să comunice imediat acest lucru către Xella în scris, iar după caz, să transmită o notificare preliminară prin e-mail.
3.5     După primirea notificării în conformitate cu punctul 3.4, Xella va bloca accesul la zona protejată prin parolă pentru respectivele date ale utilizatorului. Această blocare poate fi anulată numai după ce Xella va primi o solicitare separată din partea utilizatorului, sau după o nouă înregistrare.
3.6     Utilizatorul poate solicita anularea înregistrării în orice moment, în scris, dacă o asemenea anulare nu afectează derularea unei tranzacţii în curs de desfăşurare. În asemenea cazuri, Xella va şterge toate datele utilizatorului şi alte date referitoare la utilizator, imediat ce acestea nu mai sunt necesare.

4         Drepturile de utilizare a informaţiilor, programelor software şi documentaţiei

4.1     Utilizarea informaţiilor, programelor software şi documentaţiei puse la dispoziţie pe website-ul Xella se va realiza cu respectarea prezentelor condiţii sau, în cazul actualizării informaţiilor, programelor software sau documentaţiei, cu respectarea condiţiilor de licenţiere în vigoare, stabilite în prealabil cu Xella. Condiţiile de licenţiere prevăzute special, de exemplu pentru descărcarea programelor software, au prioritate faţă de prezentele condiţii.
4.2     Xella acordă utilizatorilor un drept neexclusiv şi netransferabil de utilizare a informaţiilor, programelor software şi documentaţiei puse la dispoziţie pe website-ul Xella, aşa cum s-a stabilit sau, dacă nu s-a stabilit, în conformitate cu scopul intenţionat de Xella la momentul punerii la dispoziţie şi publicării acestora.
4.3     Programele software sunt furnizate gratuit, în limbaj cod-maşină. Xella nu va răspunde pentru furnizarea codului-sursă. Excepţie fac codurile-sursă pentru programele open source, ale căror condiţii de licenţiere au prioritate faţă de prezentele condiţii la diseminarea programelor open source, acestea necesitând furnizarea codului-sursă. În asemenea cazuri, Xella va pune la dispoziţie codul-sursă după decontarea propriilor costuri.
4.4     Informaţiile, programele software şi documentaţia nu pot fi comercializate, închiriate şi nici puse la dispoziţia terţilor în niciun fel. Dacă acest lucru nu este permis în conformitate cu reglementările legale obligatorii, utilizatorul nu poate modifica, nu poate efectua inginerie inversă sau traduce programele software sau documentaţia, sau părţi separate ale acestora. Utilizatorul va avea dreptul să efectueze copii de siguranţă ale programelor software, în cazul în care aceste copii sunt necesare pentru a asigura utilizarea viitoare în conformitate cu prezentele condiţii de utilizare.
4.5     Informaţiile, programele software şi documentaţia sunt protejate prin legea drepturilor de autor, ca şi pe baza acordurilor internaţionale de drepturi de autor şi a altor legi şi acorduri privind proprietatea intelectuală. Utilizatorii sunt obligaţi să respecte aceste legi şi, în mod special, să nu îndepărteze elementele de identificare alfanumerice, marcajele şi notele privind drepturile de autor din informaţiile, programele software, documentele şi copiile acestora.
4.6     Secţiunile 69a ff. din Legea germană a drepturilor de autor sau reglementările comparabile aplicabile pe baza legii valabile a drepturilor de autor, nu vor fi afectate.

5         Proprietatea intelectuală

5.1     Indiferent de reglementările speciale prevăzute la punctul 4 al prezentelor condiţii de utilizare, informaţiile, mărcile şi alte conţinuturi aflate pe website-ul Xella nu pot fi modificate, copiate, reproduse, comercializate, închiriate, date în leasing, utilizate, completate sau exploatate în alt mod.
5.2     Cu excepţia drepturilor de utilizare şi a altor drepturi oferite în mod expres utilizatorului, nu este acordat utilizatorului niciun alt drept, în special drepturi privind utilizarea denumirilor companiei sau drepturi de protecţie comercială, cum ar fi brevetele mărcile de proprietate industrială, iar Xella nu va fi obligată să acorde asemenea drepturi.
5.3     În cazul în care utilizatorul introduce idei sau sugestii pe website-ul Xella, Xella va avea dreptul să le utilizeze cu titlu gratuit pentru dezvoltarea, îmbunătăţirea şi comercializarea produselor din portofoliul companiei.

6         Obligaţiile utilizatorilor

6.1     La utilizarea website-ului Xella, utilizatorii vor fi obligaţi să se comporte în aşa fel încât
 – să nu încalce convenţiile, legile de protecţie comercială şi legile drepturilor de autor sau alte legi privind proprietatea;
– să nu transfere viruşi, aşa-numiţii troieni sau alte programe care ar putea deteriora programele software; să nu introducă, stocheze sau transmită hyperlink-uri sau conţinuturi care să încalce obligaţiile de confidenţialitate sau cu caracter ilegal;
– să nu difuzeze reclame, e-mailuri nesolicitate (aşa-numitele mesaje „spam”) sau avertizări nefondate privind viruşii, erorile de funcţionare sau altele similare, sau să solicite participarea la jocuri de noroc sau concursuri, sisteme tip bulgăre de zăpadă, scrisori în lanţ, jocuri piramidale sau activităţi similare.
6.2     Xella îşi rezervă dreptul de a bloca accesul la website-ul Xella în orice moment, în special în cazul în care utilizatorii nu îşi respectă obligaţiile rezultate din prezentele condiţii de utilizare.

7         Hyperlink-uri

Website-ul Xella poate conţine hyperlink-uri către website-urile unor terţi. Xella nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la conţinutul acestor website-uri şi nici nu aprobă aceste website-uri sau conţinutul acestora, deoarece Xella nu are niciun control asupra informaţiilor la care se obţine acces prin link şi nici nu este responsabilă cu conţinutul şi informaţiile puse la dispoziţie pe respectivele link-uri. Utilizatorii vor accesa aceste website-uri pe propriul risc

8         Răspunderea pentru deficienţele juridice sau materiale

8.1 În cazul în care informaţia, programele software sau documentaţia sunt furnizate cu titlu gratuit, Xella nu îşi asumă nicio răspundere privind deficienţele materiale sau juridice ale informaţiilor, programelor software sau documentaţiei, în special privind corectitudinea, lipsa erorilor, lipsa drepturilor de protecţie şi drepturi de autori ale terţilor, completitudinea şi/sau capacitatea de utilizare – cu excepţia cazului neglijenţei sau intenţiei evidente.
8.2     Informaţia furnizată pe website-ul Xella are rol de exemplu, iar specificaţiile sau descrierile generale ale capacităţilor tehnice ale produselor nu pot fi întotdeauna aplicabile în cazuri individuale (de exemplu din cauza modificării produselor). Proprietăţile sau caracteristicile de performanţă obligatorii din punct de vedere legal trebuie astfel stabilite de comun acord cu Xella sau companiile sale afiliate, la achiziţia respectivului produs.

9         Alte tipuri de răspundere, programe periculoase „malware”

9.1     Răspunderea Xella pentru deficienţele materiale şi juridice este definită la punctul 8 al prezentelor condiţii de utilizare. Toate celelalte tipuri de răspundere din partea Xella sunt excluse în mod expres, cu excepţia cazului în care respectiva răspundere este obligatorie în conformitate cu legea răspunderii privind produsul, sau din cauza relei-intenţii, neglijenţei evidente, pericolului pentru viaţa, membrele sau sănătatea oamenilor, proprietăţilor garantate, ascunderii frauduloase ale unei deficienţe sau încălcării unei obligaţii contractuale semnificative.
9.2     Cu toate acestea, despăgubirile acordate din cauza încălcării unor obligaţii contractuale sunt limitate la daunele previzibile tipice contractului, cu excepţia relei intenţii sau neglijenţei evidente.
9.3     Cu toate că Xella face toate eforturile necesare pentru a se asigura că website-ul Xella este liber de programe periculoase tip “malware” (de ex. viruşi, troieni, viermi, spyware şi programe similare), nici Xella, nici companiile afiliate nu pot garanta faptul că aceste programe malware nu sunt prezente pe website şi astfel compania nu îşi poate asuma nicio garanţie în acest sens. Înainte de descărcarea oricăror informaţii, programe software sau documentaţii, utilizatorul este obligat să ia măsuri rezonabile de precauţie şi să utilizeze un scanner antivirus pentru protecţia sa şi pentru prevenirea propagării programelor malware pe website-ul Xella.
9.4     Nicio schimbare privind sarcina probei în dezavantajul utilizatorului nu este asociată cu termenii specificaţi mai sus la punctele 9.1 şi 9.2.

10     Protecţia datelor şi confidenţialitatea datelor personale

Xella respectă reglementările legale în vigoare privind protecţia datelor, ca şi propria politică Xella de protecţie a datelor personale în ceea ce priveşte utilizarea şi procesarea datelor personale. Politica Xella de protecţie a datelor personale poate fi consultată prin hyperlink-uri către website-ul Xella (introduceţi link-ul către protecţia datelor).

11     Contracte auxiliare, jurisdicţie, legislaţia aplicabilă

11.1  Orice contracte auxiliare vor fi efectuate în scris.
11.2  Jurisdicţia exclusivă pentru utilizatorii care au calitatea de comercianţi în sensul Codului comercial german, este oraşul Duisburg.
11.3  Paginile individuale ale website-ului Xella sunt controlate de către Xella International GmbH şi/sau companiile afiliate, care sunt responsabile cu conţinutul acestora. Aceste pagini respectă cerinţele legale din ţara în care compania responsabilă îşi are sediul social.
11.4   Xella nu îşi asumă nicio răspundere privind posibilitatea de accesare sau descărcare a informaţiilor, programelor software şi/sau a documentelor de pe website-ul Xella, inclusiv din locaţiile din afara ţării în cauză. În cazul în care utilizatorii aflaţi în locaţii din afara ţării în cauză accesează website-ul Xella, aceştia sunt răspunzători exclusiv pentru respectarea reglementărilor în vigoare în conformitate cu legislaţia naţională a ţării.
11.5  Accesul la informaţii, programele software şi/sau documentaţiile aflate pe website-ul Xella nu este permis din ţările unde acest acces este ilegal. În asemenea cazuri şi în cazul în care utilizatorul doreşte iniţierea unor relaţii comerciale cu Xella, utilizatorul însuşi trebuie să contacteze compania afiliată Xella din ţara în cauză sau compania Xella International GmbH.
11.6  Utilizarea website-ului Xella sau al companiilor afiliate se supune exclusiv legislaţiei Germaniei, excluzând Convenţia ONU privind contractele de vânzare de bunuri la nivel internaţional şi alte standarde aflate în contradicţie în materie de drept privat internaţional. Această alegere a legislaţiei/jurisdicţiei nu este aplicabilă dacă acest lucru nu se poate stabili într-un mod legal şi efectiv, în conformitate cu legislaţia în vigoare în fiecare caz. În asemenea cazuri se va aplica legislaţia locală din locaţia unde compania afiliată îşi are sediul.

Informatii despre cookie-urile utilizate de site-ul www.macon.ro

Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea “cookie”-urilor utilizate de site-ul www.macon.ro . De asemenea, sunt prezente si cateva linkuri utile legate de acest subiect. In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii, si ele nu se regasesc mai jos, ne puteti contacta la: xellaro@xella.com.

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile care urmeaza:
Acest website foloseste cookie-uri proprii cat si de la terti pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

Pe site-ul www.macon.ro  se folosesc urmatoarele tipuri de cookie-uri:

“Cookie”-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi:

Cookie-urile tertilor intalnite pe acest website pot proveni de la urmatoarele entitati: Facebook.com, Google Analytics, Google.ro, Google.com, Doubleclik.net,  Google Adwords, Youtube, Linkedin.com etc.

Link-uri catre alte site-uri
Pe site-ul www.macon.ro sunt link-uri catre alte terte website-uri care nu sunt sub controlul nostru (exemplu : Youtube). In momentul in care aceste link-uri sunt accesate, utilizatorii se supun politicii website-ului respectiv. Va recomandam sa cititi termenii de utilizare si declaratiile de confidentialitate ale tuturor website-urilor terte inainte de a le folosi sau de a trimite date personale sau orice alte informatii pe sau prin intermediul acestor site-uri.

 1. Ce este un “cookie”?
 2. Care sunt avantajele cookie-urilor?
 3. Care este durata de viata a unui cookie?
 4. Ce sunt cookie-urile plasate de terti?
 5. Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?
 6. Ce tip de informatii sunt accesate si stocate prin intermediul cookie-urilor?
 7. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
 8. Securitate si probleme legate de confidentialitate
 9. Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri
 10. Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies
 11. Cum pot opri cookie-urile?
 12. Linkuri utile

1. Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie” ) este un fisier de mici dimensiuni, format din numere si litere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul.

De retinut: Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (acesta nu contine: programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului). Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile pot fi impartite si clasificate in 2 categorii mari:

 1. Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului ( ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare).
 2. Cookie-uri persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

2. Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor web-siteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

3. Care este durata de viata a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata ce utilizatorul a parasit website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (“cookie-uri permanente”). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

4. Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului si ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

5. Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

                 1.Cookie-uri de performanta a site-ului

Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Exemple: setarile volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.

                 2.Cookie-uri de analiza a vizitatorilor

De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, se va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac. Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul (acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal).

                3.Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama.

                4.Cookie-uri de inregistrare

Atunci cand va inregistrati pe un anumit site, se genereaza un cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a arata contul cu care sunteti ingregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, permit asocierea unui comentariu pe care il postati pe site-ul respectiv cu username-ul dvs. Daca nu ati selectat “pastreaza-ma inregistrat”, acest cookie se va sterge automat cand veti inchide browserul sau calculatorul. Site-ul www.macon.ro nu foloseste in prezent astfel de cookie-uri, dar sunt mentionate aici pentru a va face cunoscuta existenta lor, in caz de folosire ulterioara si de catre site-ul nostru.

               5.Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri permit sa se afle  daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri sunt folosite si pentru a targeta publicitatea online. Se pot folosi, de asemenea, cookie-uri apartinand unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame despre imbracaminte/haine, daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre imbracaminte/haine. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre continutul vizualizat, nu despre utilizatori.

               6.Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Intrand pe facebook o mare parte din publicitatea pe care o gasiti pe acest site apartine tertelor parti. Unele dintre aceste parti folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cat de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea cate persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeasi reclama. Companiile care genereaza aceste cookie-uri au propriile politici de confidentialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile tertelor parti pot fi folosite pentru a va arata publicitatea targetata si pe alte site-uri, bazandu-se pe navigarea dumneavoastra pe acest site.

                7.Alte cookie-uri ale tertelor parti

Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii, sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site. De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea sociala va inregistra activitatea dumneavoastra.

6. Ce tip de informatii sunt accesate si stocate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserver-ul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters. Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet (de exemplu: securitatea online banking; pastrarea unui user logat in contul de webmail; setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi).

7. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dumneavoastra, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Mai jos puteti gasi exemple de intrebuintari importante ale cookie-urilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 1. Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (de exemplu: prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.
 2. Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba (de exemplu: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).
 3. Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – vreme, harti, categorii de stiri, sport, site-uri de entertainment si servicii de travel, servicii publice si guvernamentale.
 4. Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
 5. Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 6. Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).

8. Securitate si probleme legate de confidentialitate

Atentie: COOKIE-URILE NU SUNT VIRUSI!
Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware. In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

9. Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookie-urilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

10. Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail si altele.

Mai jos va oferim cateva sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji insa cu ajutorul cookie-urilor:

 1. Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.
 2. Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.
 3. Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browser-ului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookie-uri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.
 4. Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browser-ul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos.

Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookie-uri se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

11. Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau. Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii.

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul: http://www.youronlinechoices.com/ro/

12. Linkuri utile

Daca doriti sa aflati mai multe informatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:

IAB Romania pune la dispozitie urmatorul site pentru a oferi mai multe informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidentialitate, puteti accesa si urmatorul link:

http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016