Laboratoare incercari

Macon deţine pentru fiecare din unităţile de producţie – BCA Deva şi Oradea, Prefabricate din Beton şi Teracotă, câte un laborator de încercări care funcţionează în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO/CEI 17025: 2005 şi asigură efectuarea de verificări şi încercări, necesare atestării conformităţii produselor fabricate cu documentele normative în vigoare.

Încercările se referă la:

 • verificarea calităţii materiilor prime şi materialelor utilizate la fabricarea produselor MACON;
 • stabilirea reţetelor de preparare beton, beton celular autoclavizat, mase ceramice şi glazuri pentru cahle de teracotă;
 • încercări pe fluxul tehnologic de fabricaţie al produselor MACON;
 • încercări pe produsele finite MACON.

În urma încercărilor şi înregistrării rezultatelor obţinute se emit Rapoarte de Încercare ce stau la baza emiterii “Declaraţiei de conformitate” a produselor.

Laboratorul Macon este autorizat, încă din anul 1998, de către Inspectoratul de Stat in Construcţii, ca LABORATOR DE GRADUL II.

Laboratorul Macon este autorizat de catre AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA – AFER pentru efectuarea de incercari si verificari specifice produselor feroviare.

Verificari si incercari pentru clienti externi

La solicitarea clienţilor externi laboratorul poate executa, pe baza de comandă sau contract, urmatoarele verificări si încercări:

Încercări pe beton celular autoclavizat

 • Determinarea absorbţiei de apă datorită acţiunii capilare;
 • Determinarea densităţii aparente în stare uscată;
 • Rezistenţa la compresiune.

Încercări pe beton, beton armat, beton precomprimat

 • Confecţionare şi conservare epruvete din beton;
 • Încercări pe betonul proaspăt: tasarea, conţinutul de aer antrenat, determinarea densităţii, stabilirea compoziţiei betoanelor;
 • Încercări pe betonul întărit: determinarea densităţii, rezistenţa la compresiune.

Încercări pe material pentru betoane si mortare. Încercări pe agregate

 • Determinarea granulozităţii;
 • Masa volumică.

Încercări pe oţeluri

 • Diametru Oţel;
 • Încercarea la tracţiune a oţelului;
 • Încercarea la îndoire pe dorn.

 

Intra in cont