Camine de vizitare din beton

Căminele de vizitare sunt elemente prefabricate din beton armat cu secţiune rectangulară. Sunt formate din două piese element de bază şi placă de acoperire ce se îmbină pentru a forma o incintă închisă prevăzută cu o deschidere ce se acoperă cu un capac mobil din fontă.

Căminele de vizitare se produc conform standardelor armonizate SR EN 1917:2005 si SR EN 1917/ AC:2008.

Domenii de utilizare

Căminele de vizitare permit accesul la reţelele de canalizare sau evacuare ape uzate, ape meteorice şi ape de şiroire prin curgere cu nivel liber, în mediile umede sau chimice uşor agresive. De asemenea permit aerarea şi ventilarea reţelelor sub părţile carosabile / pietonale.

MACON livrează elementele de beton, fără capace de fontă pentru acoperirea deschiderii, echipamente de racordare sau alte accesorii. Elementele sunt prevăzute cu goluri laterale pentru accesul reţelelor de apă, golurile putând fi poziţionate în funcţie de necesitatea clientului.

Camine3 Camine2-240x300

Pentru mai multe detalii privind caracteristicile tehnice şi dimensiunile căminelor realizate conform proiect Macon descărcaţi fişa tehnică aici. La solicitare se pot realiza şi alte dimensiuni conform cerinţă/proiect beneficiar.

Manipularea

Manipularea elementelor pentru cămine de vizitare se face utilizând instalaţiile de ridicat mecanisme de ridicat, macarale, trolii, vinciuri, utilaje care trebuie să fie verificate ISCIR.

Elementele pentru cămine sunt dotate cu mijloace de prindere sau ridicare (urechi) prinse solid in masa lor şi care se utilizează la ancorare în vederea manipulării lor.

Agăţarea prefabricatelor în macara se face direct de cârlig, iar în cazul în care nu este posibilă aceasta se face prin intermediul dispozitivelor ajutătoare (sufe, gaşe, juguri, etc.).

Ridicarea elementelor prefabricate din beton se face pe verticală. Nu se admite poziţia oblică a dispozitivelor de prindere şi nici târârea elementelor cu mijloacele de ridicat.

Descărcarea elementelor prefabricate din beton se face numai cu mijloace mecanice (macarale, trolii, vinciuri, sau alte dispozitive), utilajele trebuie să fie verificate ISCIR.

Personalul care execută aceste operaţiuni va fi instruit şi autorizat ca legător de sarcini.

Este interzisă descărcarea elementelor prefabricate din beton prin basculare.

Este interzisă echilibrarea prefabricatului prin agăţarea sau urcarea muncitorului pe acesta.

Transport

Elementele prefabricate se vor asigura cu chingi de ancorare împotriva deplasării sau răsturnării, conform reglementărilor transportatorului.

Trebuie evitate şocurile în timpul transportului.

Depozitare

Depozitarea se face într-o zonă organizată, pe o suprafaţa plană betonată sau balastată.

Elementele pentru cămine de vizitare vor fi depozitate numai pe cale de lemn, cel puţin 4 cale de lemn câte una pe fiecare latură.

Livrare şi garanţii

Pentru produsele livrate MACON emite “Declaraţie de Performanţă” şi la cerere “Raport de încercare”.

Intra in cont