Beneficii angajati

Reglementarea tuturor drepturilor salariale şi non-salariale printr-un contract colectiv de muncă, ce conţine printre altele:

  • Pachet salarial individualizat
  • Sisteme financiare şi non-financiare de motivare, recompensare şi recunoaştere a performanţelor
  • Asigurarea transportului în regim de convenţie
  • Concediu legal de odihnă de minim 21 de zile şi maxim 25, în funcţie de vechimea totală în muncă
  • Plan de carieră şi încurajarea dezvoltării talentelor
  • Programe de instruire, specializare sau calificare la locurile de muncă

Beneficii angajati

 

  • Servicii gratuite de medicina muncii, prin asigurarea de asistenţă de specialitate prin cabinetul medical, atât la angajare cât şi anual sau ori de câte ori este nevoie
  • Asigurarea gratuită de echipamente de protecţia muncii, materiale igienico-sanitare, alimentaţie pentru întărirea rezistenţei organismului, etc.
  • Acţiuni sociale şi concursuri

Beneficii angajati

 

În faţa angajaţilor ne obligăm să acţionăm cu onestitate, printr-un management corect, prin asigurarea unui mediu de lucru echitabil şi sănătos, acordând şanse egale şi respectând demnitatea fiecărui membru al companiei.

Beneficii angajati

 

 

Intra in cont