Certificări

Certificări – Sistem de Management Integrat

XELLA RO

Sistemul Standard Organism Termen de valabilitate Certificat
Sistemul de Management al Calităţii SR EN ISO 9001:2015 TÜV AUSTRIA 03.10.2022 Descarcă certificat
Sistemul de Management de Mediu SR EN ISO 14001:2015 TÜV AUSTRIA 03.10.2022 Descarcă certificat
Sistem de Management al Sănătății și Securității ocupaționale SR ISO 45001:2018 TÜV AUSTRIA 03.10.2022 Descarcă certificat

MACON

Sistemul Standard Organism Termen de valabilitate Certificat
Sistemul de Management al Calităţii SR EN ISO 9001:2015 SRAC CERT Bucureşti / IQ NET 29.03.2023 Nr. certificat 72
Sistemul de Management de Mediu SR EN ISO 14001:2015 SRAC CERT Bucureşti / IQ NET 29.03.2023 Nr. certificat 224
Sistem de Management al Sănătății și Securității ocupaționale SR ISO 45001:2018 SRAC CERT Bucureşti / IQ NET 29.03.2023 Nr. certificat 39

SIMCOR VAR / SIMBETON

Societate Standard Organism Termen de valabilitate Certificat
Simcor Var S.A., Punct de lucru Targu Jiu SR EN ISO 9001:2015 AEROQ Bucuresti 13.06.2022 417
Simcor Var S.A., Punct de lucru Targu Jiu SR EN ISO 14001:2015 AEROQ Bucuresti 13.06.2022 614M
Simcor Var S.A., Punct de lucru Targu Jiu SR ISO 45001:2018 AEROQ Bucuresti 13.06.2022 408S
Simbeton S.A. Oradea SR EN ISO 9001:2015 SRAC CERT Bucureşti / IQ NET 14.04.2022 7794

Certificări – Produse

Este demonstrată conformitatea produselor cu condiţiile prevăzute de standardele de produs armonizate (SR EN) şi cu valorile declarate pentru caracteristicile produsului, prin efectuarea următoarelor operaţii:

  • controlul producţiei în fabrică;
  • încercări de tip iniţiale;

Controlul producţiei în fabrică are la bază Planul de control tehnologic (PCT) şi include:

  • specificarea şi verificarea materiilor prime şi a materialelor ;
  • verificările şi încercările efectuate în timpul fabricaţiei, cu o frecvenţă stabilită;
  • verificările şi încercările efectuate pe produse finite, la frecvenţă stabilită în standardul armonizat de referinţă şi adaptate la condiţiile de fabricaţie ;

Încercările de tip iniţiale au fost efectuate de laboratoare neutre acreditate. Se asigură astfel, că produsele fabricate sunt conforme cu specificaţiile standardului de produs.

Certificarea produselor respectă HG 688/2017 privind “stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii” şi Regulamentul(UE) nr.305/2011 de “stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii”.

Produsul Tipul Certificării Organismul de certificare Termen de valabilitate
BCA
BCA Macon 2,5; BCA Macon 3,5_fabricate in unitatea de productie din Deva CERTIFICARE CPF conform SR EN 771-4+A1:2015 SRAC CERT Bucureşti Permanent
BCA Macon 2,5; BCA Macon 3,5; BCA Macon 5_fabricate in unitatea de productie din Oradea CERTIFICARE CPF conform SR EN 771-4+A1:2015 SRAC CERT Bucuresti Permanent
BCA Macon 2,5; BCA Macon 3,5- Determinarea rezistenței la foc prin încercări Incercari de laborator conform SR EN 1364-1; SR EN 1996-1-2:2005 – Eurocod 6 URBAN INCERC Bucuresti Permanent
BCA Macon 2,5; BCA Macon 3,5 – Masurarea izolarii acustice la zgomot aerian Incercari de laborator conform SR EN ISO 10140-2:2011 ICECON Group, CINETIC Bucuresti Permanent
PREFABRICATE DIN BETON
STÂLPI MACON DIN BETON pt. LEA – VIBRAŢI şi CENTRIFUGAŢI Atestare ca partener agreat SC ELECTRICA SA decembrie 2017
Scrisoare de acceptare produs SC ELECTRICA SA 24.11.2017
STÂLPI SIMBETON DIN BETON pt. LEA – VIBRAŢI şi CENTRIFUGAŢI Atestare ca partener agreat SC ELECTRICA SA decembrie 2017
Scrisoare de acceptare produs SC ELECTRICA SA 24.11.2017
STÂLPI MACON DIN BETON pt. LEA – CENTRIFUGAŢI (armaţi) CERTIFICARE CPF conform SR EN 12843:2005 SRAC CERT Bucureşti Permanent
STÂLPI MACON DIN BETON pt. LEA – CENTRIFUGAŢI (precomprimaţi)
STÂLPI MACON DIN BETON pt. LEA – VIBRAŢI (precomprimaţi)
STÂLPI MACON DIN BETON pt. LEA – CENTRIFUGAŢI (SC10001, SCP 10002 si SCP10005) CERTIFICAT DE OMOLOGARE TEHNICA FEROVIARA Seria OT nr. 136/2017 + nr.137/2017 AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA-AFER 16.07.2022
STÂLPI MACON DIN BETON pt. LEA – VIBRATI (SE4T) CERTIFICAT DE OMOLOGARE TEHNICA FEROVIARA Seria OT nr. 138/2017 + nr. 139/2017 AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA-AFER 16.07.2022
STÂLPI SIMBETON DIN BETON pt. LEA – CENTRIFUGAŢI (precomprimaţi) CERTIFICARE CPF conform SR EN 12843:2005 SRAC CERT Bucureşti Permanent
STÂLPI SIMBETON DIN BETON pt. LEA – VIBRAŢI (precomprimaţi)
ELEMENTE PREFABRICATE MACON PT. PODURI CERTIFICARE CPF conform SR EN 15050:2007 + A1:2012 SRAC CERT Bucureşti Permanent
ELEMENTE PREFABRICATE MACON PT. PODETE CERTIFICARE CPF conform SR EN 14844:2006 + A2:2012 SRAC CERT Bucureşti Permanent
ELEMENTE PREFABRICATE SIMBETON PT. PODURI CERTIFICARE CPF conform SR EN  15050:2007 + A1:2012 SRAC CERT Bucureşti Permanent
ELEMENTE PREFABRICATE SIMBETON PT. PODEȚE CERTIFICARE CPF conform SR EN 14844:2006 + A2:2012 SRAC CERT Bucureşti Permanent
ELEMENTE PREFABRICATE LINIARE DE STRUCTURĂ PENTRU CONSTRUCTII CERTIFICARE CPF conform SR EN 13225:2013 SRAC CERT Bucureşti Permanent
ELEMENTE MACON DE FUNDAȚIE PREFABRICATE DIN BETON CERTIFICARE CPF conform SR EN 14991:2007 SRAC CERT Bucureşti Permanent
ELEMENTE MACON PENTRU PEREȚI CERTIFICARE CPF conform SR EN 14992+A1:2012 SRAC CERT Bucureşti Permanent
ELEMENTE MACON DE PLANSEU CU NERVURI CERTIFICARE CPF conform SR EN 13224:2012 SRAC CERT Bucureşti Permanent
ELEMENTE SIMBETON DE PLANSEU CU NERVURI CERTIFICARE CPF conform SR EN 13224:2012 SRAC CERT Bucureşti Permanent
PREDALE PENTRU SISTEME DE PLANSEE CERTIFICARE CPF conform SR EN 13747+A2:2010 SRAC CERT Bucureşti Permanent
ELEMENTE DE PERETI PENTRU SUSTINERE CERTIFICARE CPF conform SR EN 15258:2009 SRAC CERT Bucureşti Permanent
ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON, BETON ARMAT ŞI BETON PRECOMPRIMAT, DESTINATE STRUCTURILOR DE REZISTENȚǍ PENTRU INFRASTRUCTURA  FEROVIARǍ SI DE METROU

ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON ŞI BETON ARMAT CE NU APARȚIN STRUCTURILOR DE REZISTENȚǍ PENTRU INFRASTRUCTURA  FEROVIARǍ SI DE METROU

Autorizaţie de furnizor feroviar Seria AF nr. 8379 AUTORITATEA FEROVIARǍ ROMȂNǍ -AFER 23.03.2026
ELEMENTE PREFABRICATE DE BETON ARMAT PENTRU PODURI SI PODETE DE CALE FERATA CERTIFICAT DE OMOLOGARE TEHNICA FEROVIARA Seria OT nr. 97/2017 AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA-AFER 23.08.2021
ELEMENTE PREFABRICATE DE BETON ARMAT PENTRU PEROANE DE CALE FERATA CERTIFICAT DE OMOLOGARE TEHNICA FEROVIARA Seria OT nr. 157/2018 AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA-AFER 24.10.2023
CAMINE ŞI PIESE DE REDUCȚIE PREFABRICATE DIN BETON ARMAT SR EN 1917:2005, SR EN 1917/AC:2008 şi Proiect 199/2014 MACON – sistem de certificare 4 Permanent

Intra in cont