Operator BCA -Deva

Descrierea postului

  • Respecta instructiunile tehnologice de lucru, instructiunile de exploatare si intretinere utilaje, instructiunile de protectia muncii specifice postului;
  • Urmareste respectarea parametrilor tehnologici si efectueaza corect operatiile ce ii revin prin fisa postului;
  • Informeaza sef echipa asupra neconformitatilor depistate in timpul desfasurarii activitatii sau in aplicarea instructiunilor tehnologice.

Candidatul Ideal:

  • Abilitati bune de comunicare si lucru in echipa;
  • Capacitatea de a-si insusi rapid si eficient sarcinile si responsabilitatile specifice postului.

Intra in cont