Prefabricate din beton armat şi precomprimat

Tuburi din beton precomprimat tip Premo

Domenii de utilizare:

 • Tuburile canalizare se utilizează la transportul apelor uzate şi neuzate prin curgere liberă.
 • Tuburile de rezistenţă se utilizează pentru realizarea de subtraversări de căi de comunicaţii şi râuri, podeţe.

Caracteristici tehnice şi de utilizare

Tuburile pentru alimentări cu apă şi canalizări se execută din beton precomprimat centrifugat. Se prezintă sub formă de cilindru cu capete prelucrate pentru îmbinare tip mufă-şpiţ şi etanşare cu inel de cauciuc.

Sortimentele se diferenţiază prin diametru : Φ600, Φ800.
Tuburile de canalizare şi rezistenţă nu se diferenţiază prin presiune.

Diametru nominal [mm] Lungimea totală [mm] Lungimea utilă [mm] Greutatea totală [kg]
Φ600 5145 5000 1250
Φ800 5175 5000 2050

Avantaje:

 • Reţeaua de conducte este uşor de montat şi asamblat în comparaţie cu cele realizate monolit.
 • Durată îndelungată de viaţă în condiţii de exploatare normală.
 • Pe durată exploatării cheltuielile de întreţinere sunt mici.

Manipularea:

Se realizează cu mijloace mecanice ferindu-se de lovituri şi şocuri. Se vor utiliza cabluri protejate cu cauciuc, care nu se vor trece prin interiorul tubului, sau dispozitive speciale care prind tubul în interior evitând zona mufă-şpiţ. Se admite rularea pe planuri orizontale, numai pe două longrine de lemn, cu condiţia ca rularea să nu se facă pe mufă sau pe porţiunea de îmbinarea de la capătul şpiţ. La cererea beneficiarului, pentru transportul tuburilor se pot folosi suporţi speciali de lemn.

În cazul utilizării conductelor în medii agresive şi pentru lichide agresive se vor lua măsuri de protecţie corespunzătoare a betonului.

Se interzice:

 • descărcarea tubului din mijloace de transport prin cădere liberă
 • manipularea tuburilor agăţate prin trecerea cablului longitudinal prin tub sau prin cârlige agăţate la capetele tubului
 • ciocnirea tuburilor între ele sau de orice alt obiect
 • răsucirea tubului prin frecare, manipularea pe sol cu ranga, manipularea cu lanţuri sau cabluri înnădite şi manipularea tuburilor în poziţie înclinată

Transport:

Transportul se realizeaza cu mijloace de transport descoperite, cu asigurarea

Depozitare:

Se vor respecta următoarele reguli:

 • Depozitarea se face pe un teren orizontal prin intermediul a două reazeme de lemn (longrine) cu latura dreptunghiulară, având înălţimea minimă de 15 cm şi fiind aşezate la cca 110 cm de capete
 • Se pot suprapune max. 5 rânduri de tuburi de 600 respectiv 4 rânduri de tuburi de 800 mm
 • Tuburile se vor aşeza alternativ cu mufa inversă faţă de vârf atât pe orizontală cât şi pe verticală
 • Între rândurile orizontale se vor aşeza longrine de lemn de cel puţin 14 cm grosime , aşezate strict în acelaşi plan cu longrina de pe sol
 • Tuburile de la marginea rândului se vor asigura contra rostogolirii cu chituci de lemn fixati cu cuie de longrină
copyright ©2007 Macon Deva ®
Design: TMT Media International